Resposta ás alegacións

septiembre 29, 2008

Amigos /as. Hoxe, 29 de setembro de 2008, chegoume resposta á miña alegación, presentada o 25 de abril de 2007.
A mesma resposta que tendes todos vos. xa vos dixen que era a resposta “tipo”, para todo o mundo. Para velo mellor, facede dobre clic no botón direito do ratiño.

Fixádevos ben que a Brea está clasificada coma Zona Industrial con uso predominante Empresarial, (Predominante, pero non exclusivo. Polo tanto, en calquera momento poden poñer unha industria ou dúas, porque non predominarán sobre as empresas, senón que estarán en minoría. )

Chámame a atención un párrafo do punto 4 que di:
“En relación á xustificación dada polos redactores e redactoras na Memoria do documento, incidir en que, se ben o mapa de unidades da paisaxe establece como paisaxe agraria os ditos terreos, o cal implicaría que, a priori, se clasificaran coma Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, o equipo redactor entendeu que:
a.-Ainda tendo en conta o marcado carácter agrario dos terreos e a súa potencialidade, na actualidade non poñen de manifesto a existencia de explotacións que o avalen.
b.-Propónse un desenvolvemento do PXOM a longo plazo, polo que a clasificación como solo rústico non faría viabel nun futuro atopar estes argumentos para a súa desclasificación.
c.-Existe a necesidade de creación dun solo industrialno concello de Marín, avalado polo interese amosado en desenvolver os terreos próximos á Via Rápida con fácil conexión a ela…”

Cando fomos falar có alcalde e algún concelleiro, en maio deste mesmo ano, e lles preguntamos por qué a posible zona industrial do Campo foi retirada do Plan. A contestación deles foi: “Por motivos agrarios. A xente do Campo traballa as fincas”. ¿É certo ou non é certo, Sres concelleiros?. Entre vos estaba un veciño noso, moi coñecido por todos, que supoño, non negará as miñas palabras.
Pois ben, eu non teño constancia de que no campo teñan “existencia de explotacións que o avalen”.
E se non hai constancia disto, por agravio comparativo, penso que o que hai que facer é denunciar ao Concello por prevaricación e por corrupción. E se a xustiza os manda á cadea, mellor para Marín.

————————————————

Tomeime a liberdade de recoller esta mensaxe que Gandalf mandou a Marinenses.com e publicala aqui para que a lea a maior cantidade de xente posible:

Gandalf

Registrado: 25 Oct 2006

MensajePublicado: Mar Sep 30, 2008 6:51 am Asunto: son todas respostas tipo

Eu tamén recibín a miña, era a standar repartida polo Colectivo Nacionalista.

Pasanse polo forro a Lei de Augas onde pon as distancias que hai que preservar nos ríos.
Pasanse polo forro os informes da Consellaría de Política Territorial.
Pasanse polo forro as clasificaicóns do Ministerio de Industria.

As terras teñen interese agrícola, pero seica non se traballan.

Xestur, que son os máis listos do mundo mundial, son os que poden decidir sobre o futuro de Marín e onde hai que colocar os polígonos industrias. Os veciños e veciñas non temos capacidade para opinar.

E así todas as respostas.

Ainda así, quedanos unha nova exposición pública do PXOM e do Informe de Sostenibilidade Ambiental…
_________________
non che hai terra como ela


O Alcalde di

septiembre 27, 2008

Veiga afirma que los polígonos no afectarán a ninguna casa

El Concello de Marín envía a los vecinos las respuestas a las alegaciones del PXOM

La voz de Galicia
Marcos Gago
Fecha de publicación:
Sábado, 27 de septiembre de 2008

El alcalde de Marín, el socialista Francisco Veiga, manifestó ayer que la segunda exposición pública del PXOM, que espera que tenga lugar este año, demostrará que no hay ninguna vivienda afectada por la delimitación de los polígonos. Veiga realizó estas declaraciones a la vez que confirmaba la remisión, por correo, de las respuestas de las alegaciones de los vecinos al plan de urbanismo presentadas el año pasado.

El regidor explicó también que los vecinos podrán comprobar, cuando se exponga el planeamiento, el número de alegaciones que se han tenido en cuanta y la adaptación del plan a las últimas normativas urbanísticas. El gobierno local contactó ayer con la oficina de correos de Marín para poder agilizar al máximo la entrega de las respuestas a las alegaciones. Fuentes próximas al caso añadieron que correos estudiará reforzar con una persona el reparto para evitar que se colapse un servicio que en un día experimentará un incremento de más de tres mil cartas con réplicas a las alegaciones.

La comisión de seguimiento del PXOM se reunirá también el próximo lunes para poder apurar sus plazos. El objetivo del gobierno local, después del parón de la temporada estival, es forzar las máquinas y conseguir finalizar estas reuniones en un plazo prudencial.

Exposición pública

La próxima semana los técnicos del equipo redactor explicarán a los portavoces municipales el contenido la evaluación de impacto ambiental sostenible y otras cuestiones de relevancia. Está también previsto que se dictaminen las propuestas del Partido Popular y de Marinenses Independentes sobre los polígonos. En este último apartado es previsible que haya un fuerte enfrentamiento entre oposición y gobierno local, por sus diferentes puntos de vista sobre la ubicación de estos parques empresariales e industriales.

Una vez que terminen estas reuniones de la comisión, se convocará un pleno, probablemente extraordinario, en el mes de octubre o de noviembre para proceder a la aprobación del planeamiento revisado. A continuación se procederá en una doble vía. Se enviará una copia a la Xunta para el informe preceptivo de Política Territorial y se expondrá al público por el plazo de dos meses.

El principal problema al que se enfrenta el Ayuntamiento marinense se encuentra en el escaso tiempo que tiene para aprobar el PXOM antes de que termine la suspensión temporal de las licencias la próxima primavera.

 

Francisco Veiga es el alcalde de Marín (PSOE)

Veiga afirma que los poligonos no afectarán a ninguna casa

O primeiro que pensamos os da Brea desta noticia é que xa era hora de que o equipo de goberno dea resposta as moitas alegacións que os veciños fixeron ao PXOM, en abril de 2007. Sabemos que se estas alegacións teñen resposta debémosllo aos membros da oposición que fixeron o que poideron, mentras os mandamases non facían nin puto caso.

O segundo que pensamos os da Brea é que a resposta que imos recibir ás debanditas alegacións, será a de sempre: unha serie de ambigüedades e frases “tipo”, decindo que este proxecto responde ó ben público e que vai ser estupendo, maravilloso, ecolóxico etc etc.

O terceiro que pensamos os da Brea é que o Sr. Veiga é un cínico cando afirma que as casas da Brea non van saír perxudicadas. ¿E por que?. Pois porque por unha banda pensa que así nos imos conformar, e por a outra, pretende convencer á cidadanía de que o único que nos interesa son as nosas casas.

O que nós queremos decirlle ó Sr. Veiga é:

Non se trata das casas. Trátase das persoas, veciños, votantes, xente que está decindo NON!!!

E decimos Non!!! porque os micropolígonos na Brea, Vista Alegre etc, non cumpren nin por asomo coas espectativas de Marín. Non solucionan os problemas empresariais, industriais nin comerciais de Marín, e ao mesmo tempo, estropean un entorno que os veciños estimamos mais apto para outros menesteres, xa moitas veces repetidos nas nosas alegacións, protestas e discursos.

Os empresarios opinan o mesmo ca nós. A oposición danos a razón. Expertos en economía escriben no Faro de Vigo para decirlle ó alcalde que está equivocado.

Sr. Veiga, vostede padece dun ollo. Vostede é xordo. Vostede é parvo de entendedeiras. Os da Brea pensamos que o mellor para todos é que saque o carné de minusválido e abandone a política para sempre. E que dean a cara os que andan a mangonear nas sombras.

breaseixo


Desde lejos

septiembre 25, 2008

Faro de Vigo


Jueves 25 de sptiembre de 2008

Desde lejos

Una decisión equivocada

Recientemente el presidente del puerto de Marín, Juan Carlos Surís, realizó unas declaraciones a una radio gallega en las que, además de manifestar su satisfacción por la vuelta de Naviera Boluda –de la que todos nos congratulamos-, hacía hincapié en los esfuerzos que se están llevando a cabo para que cuando el canal de Panamá inaugure su ampliación, Marín esté a la altura de atender las futuras demandas de infraestructura. La única incógnita a la que hasta ahora no se le ha dado solución es la consecuencia del traslado de la papelera Ence, si se produce, que por sí sola mueve el 30% del tráfico de mercancías. Y apuntaba Surís, con buen criterio, que la única alternativa es crear suelo industrial en el entorno que cree demanda de transporte marítimo.

El PXOM que ya está a punto de entrar de nuevo en vía de conocimiento público, no contempla para nada la opción de Pastoriza; es decir, lo que contempla es que siga a monte con lo que podemos deducir que el equipo de gobierno formado por PSOE y BNG siguen adelante con sus planes de habilitar los minipolígonos industriales para Marín que tanto rechazo tienen entre la población y que no son más que un parche para la demanda empresarial de la Villa.

De manera equivocada, el equipo de gobierno está hipotecando, con esta decisión, el futuro de la comarca para las próximas décadas. O, lo que es lo mismo, está condenando a gran parte de la juventud de Marín a buscarse las habichuelas fuera de su pueblo en los próximos años. Y esto es muy serio. El polígono de A Brea, junto con el de Vista Alegre, no cubre ni por asomo las necesidades que tienen los empresarios marinenses de suelo industrial. En el caso concreto de A Brea deducimos que, además, los que se oponen al mismo tienen toda la razón tanto desde el punto de vista económico (insuficiente), como social (próximo a las casas) o ecológico (riesgo de contaminación).

La opción de Pastoriza con más de un millón de m2 y mejores comunicaciones está siendo defendida por el PP y por Mar-In, mientras que A Brea y Vista Alegre lo está siendo por el PSOE y el BNG. Me consta que hay concejales en el actual equipo de gobierno que comparten también la opción de Pastoriza, pero les cuesta reconocerlo públicamente y mucho menos votar en contra de la disciplina de partido. El BNG es la formación más radical en este asunto, por eso no entiendo cómo el PSOE está siendo rehén de los nacionalistas en este, pero también en otros temas. Se diría que en lugar de un equipo de gobierno hay dos. La irresponsabilidad del BNG puedo entenderla, la del PSOE no tiene un pase.

La instalación de más empresas y de mayor capacidad empleadora supondría para Marín un acicate y una buena recaudación, traducida en impuestos empresariales, para el erario público y, por lo tanto, para la comarca. Se ganaría en recaudación y en más empleo. Pero además , supondría poner la base de un crecimiento estable, sostenible para la economía de la comarca que se traduciría en más vivienda, más comercio, más servicios sociales, más posibilidades de ocio, en definitiva más crecimiento y más riqueza.

Las sociedades modernas hoy se miden en función de las capacidades operativas, estratégicas e institucionales que desarrollan. Aunque Galicia, y Marín en particular, han avanzado y mucho, en las últimas décadas, el futuro económico no está garantizado a medio plazo. El mundo se ha hecho cada vez más complejo y muchas de las cuestiones que configuran nuestro entorno no dependen solamente de decisiones locales –aunque estas son importantes- y acertar en la decisión nos corresponde a nosotros, a nuestros políticos, a nuestros empresarios y a la sociedad en general.

Sin embargo, vemos lo más inmediato, lo más local, lo más próximo y no vemos los grandes acontecimientos que se mueven en el mundo. De no tomar una solución sobre la idoneidad de Pastoriza, preveo un estancamiento o crecimiento económico muy lento de Marín para las próximas décadas y un crecimiento considerable para Bueu, Moaña o Cangas. La cuestión de fondo es si vamos o no a ser capaces de “conectar con el progreso”. El choque competitivo, desde luego nos va a afectar. Corremos el riesgo de vernos desplazados y, lo que es peor, de entrar en decadencia competitiva. Esto se traduciría en que la próxima generación de marinenses tendría que verse abocada al desplazamiento hacia otras comarcas porque en la suya no tendrían empleo.

Además de invertir más en educación y formación, piedra angular de todo desarrollo económico de calidad, el desafío para Marín es crear infraestructuras que permitan el desarrollo de las capacidades en calidad, en eficiencia en costes, en dimensión empresarial y en internacionalización.

El presidente del Puerto ve en la ampliación del Canal de Panamá una oportunidad para Marín y yo veo en Pastoriza otra. Porque no se trata de solucionar el problema de suelo industrial para nuestros empresarios sino también optar a competir con otras comarcas para captar nuevas inversiones que vengan de afuera. Aquí ya no se trata solamente de si crear uno o varios polígonos industriales y dónde, sino: ¿Tiene ese polígono industrial capacidad suficiente de instalación? ¿Qué servicios va a ofrecer? ¿Nos interesa que se instalen solamente talleres mecánicos o, por el contrario, queremos que vengan empresas innovadoras, de alta tecnología intensivas en conocimiento y mano de obra cualificada? Todo esto es el meollo de la cuestión: Lo demás son gaitas y ganas de entorpecer el futuro.

Antonio Suárez

(marinense en la diáspora)


A Brea en Loita

septiembre 22, 2008

Solidariedade / Solidaridad

septiembre 21, 2008

Amigos en Portugal mandan saúdos para todos

—————————————————-

Un trompetista amigo que pasou o vran tocando en Gijón

Saúdos amigos, graciñas dende A Brea


Nota de prensa

septiembre 19, 2008

Nota de prensa dos afectados polo Parque Industrial na Brea:

RECOLLIDA SINATURAS CONTRA A INSTALACIÓN DESTE PARQUE DIRIXIDAS AO SR. PRESIDENTE DA XUNTA E Á SRA. CONSELLEIRA DE VIVENDA E SOLO

Durante a tempada de vran os afectados polo Parque industrial da Brea, saímos á recollida de sinaturas polo entorno do río Loira, recorrendo toda a parroquia de Seixo e lugares doutras parroquias veciñas limítrofes co río: A Torre, Cernello (Santomé); Ameal, Currás e Rúanova (Campo); Con, Moledo e Vilaseca (Ardán); Loira, Montecelo, Aguete, Soaxe, Vexa, Castro… (Seixo), nuns casos indo directamente porta a porta e noutros deixando en lugares públicos escritos para a recolida de sinaturas. O número de persoas que nos apoiaron sobrepasou con moito o que tiñamos estimado nun principio; quedamos sorprendidos do rechazo xeralizado que esta pretendida área industrial ten entre os que habitamos neste entorno xeográfico. Polo tanto queremos agradecer públicamente as mostras de solidariedade recibidas de todas estas persoas, que coa súa sinatura se mostraron en contra da ubicación do parque industrial na Brea. Dentro deste agradecemento público non nos podemos resistir a comentar dúas anécdotas que nos aconteceron, certamente significativas e que teñen a súa gracia: unha foi a rotura dun escrito xa cheo de sinaturas, por parte dun egrexio sindicalista, noutrora defensor das causas do pobo, e, ao que se ve, contrario a esta causa tan popular e xusta, polo menos, como as que el defendía; a outra foi enterarnos, neste casa a casa, que un ministro da Santa Madre Iglesia dunha parroquia veciña é un aceirado defensor deste parque industrial, asunto este que lle causa certas contradicións a crentes do noso colectivo, pois chegan a pensar que na intermediación co Sumo Facedor poden ter ó raposo a gardar o galiñeiro, por usar un dito popular; vaia tamen para eles o noso recoñecemento á contribución que nos fan.

Anécdotas ou síntomas aparte, o colectivo de afectados reafirmase no seu agradecemento ás máis de 1200 persoas que nos apoian, e que testemuñan a aberración que supón ubicar un parque industrial nun zona tan privilexiada, contribuíndo á desfeita dun entorno tan sensible como o río Loira e os seus afluíntes, cortando o futuro desenvolvemento urbanístico de Seixo, hipotecando o futuro da mellor zona turística de Marín, desvertebrando e rachizando o concello de Marín con miniparques que non aportan nada á solución da problemática industrial e, en definitiva, non solucionando os serios problemas que teñen os empresarios de Marín.

O que imos facer a continuación é entregar estas sinaturas dirixidas ao Sr. Presidente da Xunta e á Sra. Conselleira de Vivenda e Solo para que teñan constancia do repudio popular que ten esta pretendida ubicación de parque industrial no entorno do río Loira.

Este acto está enmarcado, coma todos os que levamos facendo, na loita por sensibilizar ás veciñas e veciños de Marín contra o capricho, a prepotencia e a irracionalidade dos políticos do BNG e do PSOE de Marín, que incapaces e incompetentes para esixirlle ó goberno da Xunta unha infraestructura como Marín necesita, onde se poidan asentar as empresas que hai agora e as que veñan no futuro, pretenden enganarnos con miniparques que eles mesmos recoñecen que foron un erro no pasado e que non aportan nada ó futuro deste pais.

Seguiremos traballando nesta liña de denuncia ata conquerir que desapareza do proxecto do PXOM de Marín esa calificación de chan industrial-empresarial na Brea, e dende esta nota reiteramonos no agradecemento a todos aqueles que nos apoiaron, aos que lle seguimos demandándo a colaboración nos futuros actos de denuncia que levaremos a cabo.

En nome do colectivo: María do Carmen Santos Piñeiro

Milagritos
Armando
Lola
Eva
Paquita
O voso traballo é impagable. Moitas gracias en nome de todos os afectados.

——————–

Faro de Vigo, venres 19 de setembro de 2008

————————————————————————————

Diario de Pontevedra

————————————————————————-

19 de setembro de 2008

Opositores al Polígono de A Brea entregarán hoy más de 1200 firmas en la Delegación de Presidencia

La Voz de Galicia

Opositores al poligono de A Brea entregarán hoy más de 1.200 firmas en la delegación de Presidencia

Los representantes de los vecinos que rechazan el polígono de A Brea dieron una rueda de prensa ayer en Seixo
La Voz de Galicia

El colectivo vecinal que se opone a la construcción de un polígono en A Brea, en la parroquia marinense de Seixo, entregará hoy en la delegación de Presidencia en Pontevedra más de 1.200 firmas de vecinos que apoyan su rechazo a este parque empresarial.

Esta agrupación dirigió sus instancias al presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, y a la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas. Su portavoz, María do Carmen Santos, explicó: «Queremos que teñan constancia do repudio popular que ten esta pretendida ubicación de parque empresarial no entorno do río Loira». Calificaron al polígono previsto en A Brea como una «aberración» en una zona «tan privilexiada» desde el punto de vista ambiental y turístico.

Esta plataforma de afectados señaló que seguirán exigiendo al gobierno local de Marín que retire esta previsión del plan de urbanismo y que continuarán movilizándose en los plenos.

Realizaron también un llamamiento a los demás colectivos vecinales y sociales del municipio para reclamar la creación de un área industrial amplia y que atienda las necesidades de todas las empresas actuales de Marín y las posibilidades de las que podrían instalarse en el futuro.

Además, este colectivo de afectados mantiene contactos con los vecinos de Macenlle y Vista Alegre, que también se oponen al polígono previsto en esa zona de San Xulián. María do Carmen Santos manifestó: «Estes miniparques non aportan nada á solución da problemática industrial e, en definitiva, non solucionan os serios problemas que teñen os empresarios de Marín».


Plan íntegra

septiembre 17, 2008

O martes día 9 de setembro, os veciños de pardavila, Miñán, Silvestre etc; reuníronse con carácter de urxencia na casa de cultura de Santomé para agruparse, organizarse e empezar a manifestar o seu desacordo por medio de alegacións, protestas e manifestacións. Quedaban uns poucos días, apenas dez ou doce. E todo por culpa da incompetencia do Concello de Marín que puso mil excusas para defender o indefendible: A vagancia e a ineptitude.

Diario de Pontevedra, martes 16 de stembro de 2008

———————————————————————

E mentras tanto, noutras comarcas afectadas, xa levan un par de meses en loita, cós políticos dos seus Concellos ao fronte. Así é como se traballa:

farodevigo.es » Comarcas

val miñor Domingo, 14 de stembro de 2008

Multitudinaria manifestación en Gondomar contra el Vigo Íntegra

Una veintena de razones para decir “no”. Comarcas

VAL MIÑOR

Multitudinaria manifestación en Gondomar contra el Vigo Íntegra

La marcha discurrió por las principales calles de la villa condal para terminar en la plaza del consistorio. / JOSÉ LORES

Los convocantes entregaron más de 6.000 alegaciones al plan en el registro municipal.

D. LEYENDA / GONDOMAR Más de 3.000 personas, según los organizadores, alrededor de un millar, en estimación de la Policía Local, marcharon por las principales calles de Gondomar para pedir a la Consellería de Política Territorial la supresión de los viales que el plan Vigo Íntegra prevé en la villa condal. A su término, los miembros de la plataforma convocante, “Gondomar Vive”, procedieron a la entrega ante el registro municipal de las más de 6.000 alegaciones recogidas contra el proyecto.
Pasadas las 11.30 de la mañana en las inmediaciones del pabellón municipal comenzaba la protesta encabezada por una pancarta en la que se podía leer “Onde vivimos importa”, aunque se podían contar por cientos los carteles reivindicativos. Pitos, panderetas y gaitas pusieron el ritmo a la manifestación, pero quizás destacaban por encima de todo ello las dos carretillas que cargaban con las cajas de cartón que portaban las alegaciones vecinales.
La marcha se dirigió hacia el cuartel de la Guardia Civil, uno de los edificios que serían dañados con el proyecto viario de la Xunta, junto a la guardería o la casa parroquial. La muchedumbre, entre la que se encontraban representadas las agrupaciones locales de los partidos políticos, bajó por Eduardo Iglesias, mientras muchos esperaban su llegada ya en las inmediaciones del consistorio gondomareño.
“Esperemos que as administracións tomen nota de que todo Gondomar está en contra do plan viario”, declaró Marta Dacosta, una de las portavoces de la plataforma, que seguirá recogiendo alegaciones hasta el día 18. “Esta é primeira das movilizacións que faremos e non descartamos acudir á vía xudicial”, aseveró.
Una veintena de razones
para decir “no”
Las consignas que se gritaron durante la hora que duró la manifestación como “este vial arrasa o noso val” o “transporte sí, asfalto non” sólo fueron una pequeña muestra de lo que corría por las mentes de los congregados en la protesta de ayer en Gondomar. Por si todavía no estaba claro su posicionamiento, los dirigentes de la plataforma “Gondomar vive” leyeron, uno por uno, una lista de razones por las se oponen al plan Vigo Íntegra y motivaban la protesta. Cada intervención era aclamada por los vecinos que se agolpaban en la plaza del concello.
Lógicamente las expropiaciones ocuparon un lugar central dentro de las 19 frases que componían la letanía. Y es que la circunvalación de Gondomar afecta a 57 viviendas, según la contabilización realizada por la plataforma, mientras que la vía de alta capacidad a Tomiño tocaría 141. No obstante, gran parte de los gondomareños allí presentes no estaban directamente afectados por estos viales, pero sí son conscientes de que ambos proyectos dividen varias parroquias y barrios de Gondomar y son innecesarios para la villa.
En el manifiesto se aseguraba que el plan viario de la Xunta no resuelve la comunicación con los municipios de la comarca, por lo que insistía en que la solución sería liberar de peaje la AG-57. Además, aseguran que las infraestructuras no son para Gondomar, sino para comunicar Vigo con los polígonos industriales de Nigrán y Baixo Miño, que ya cuenta con la autopista. Asimismo, consideran que se debe suprimir el Vigo Íntegra por su impacto medioambiental y cultural y potenciar el transporte público.

————————————————————————————-

galiza non se vende – lista <lista@galizanonsevende.org>

POLÍTICA TERRITORIAL SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA O PLAN DIRECTOR DE ESTRADAS, QUE PLANIFICA AS INFRAESTRUTURAS DE GALICIA ATA 2020
15/09/2008 14:00
Os interesados dispoñen de dous meses para presentar as alegacións que consideren oportunas, que serán debidamente estudadas co fin de incorporar as melloras pertinentesO Plan, que suporá un investimento de 16.000 millóns de euros, garante a vertebración racional e eficiente do territorio xa que multiplica a competitividade, persegue o reequilibrio e incrementa o benestar dos cidadánsContempla un total de 662 actuacións da Xunta sobre o 74 por cento da rede autonómica de estradas, o que supón un investimento de 8.000 millóns, cifra similar á que investirá Fomento nas súas vías
Nesta ligazón podedes descargar o plano e o informe medioambiental. Hai 60 días de prazo para alegar

http://www.cptopt.xunta.es/portal/cidadan/pid/2218

apertas

————————————————————————————–

Alegacións ao Plan Íntegra

La entrega de centenares de alegaciones al “Plan Íntegra” colapsa el registro de la Xunta.

El portavoz de la plataforma “A Ría non se vende”

aseguró que la autovía proyectada “Promueve la fragmentación del territorio y destruye el patrimonio cultural y arqueológico”

Algunos afectados por el Proyecto PO-325 presentan sus alegaciones en el registro de la Xunta. J. de Arcos

ADRIANA VILA / VIGO El registro de la Xunta se vio ayer colapsado por las alegaciones presentadas por una veintena de colectivos de afectados al Plan Vigo Íntegra, que rechazan “absolutamente”. Representantes de veinticinco asociaciones se presentaron con más de 800 alegaciones al proyecto en estas dependencias.

Los colectivos congregados en “A Ría non se vende”, con otras asociaciones de Vigo y su entorno, adjuntaron ayer unas 200, aunque durante el período abierto para la causa ya formalizaron lo que su portavoz cifró en miles de alegaciones, para protestar contra un “modelo obsoleto de transporte y movilidad”. El portavoz de la plataforma, Xosé Reigoso, aseguró que la autovía que proyecta el Vigo Íntegra “promueve la fragmentación del territorio y destruye el patrimonio cultural, arqueológico y cultural” del entorno. Además, criticó, “su objetivo es generar una alternativa al transporte privado y de mercancías por carretera y fomentar el transporte colectivo cuando no es así en absoluto”.

De igual modo, la plataforma de afectados por el proyecto PO-325 presentaba minutos antes más de 600 alegaciones contra el carril bici que se traza en el Plan. Éstas se centran en la “peligrosidad” del carril, “que se planifica en una calle urbana de 16 km con viviendas a ambos lados”, denunció el portavoz del colectivo, Miguel Ángel López, al explicar que el trazado que va desde Vigo hasta Ramallosa afectará a 791 fincas.

————————————————————————————-

farodevigo.es » Pontevedra

La diputación plantea 28 correcciones a la red viaria del Plan Vigo Íntegra

Protesta vecinal contra la autovía que unirá Pontevedra co

Protesta vecinal contra la autovía que unirá Pontevedra con Peinador. Junior

Ve innecesario hacer de la PO-313 una conexión de alta capacidad entre Marín y O Morrazo

REDACCIÓN / PONTEVEDRA La Diputación de Pontevedra plantea a la Consellería de Política Territorial la retirada del plan sectorial viario del área de influencia de Vigo -plan “Vigo Íntegra”- y la redacción de una alternativa, tras “una consulta activa con todas las administraciones”, que responda “de verdad” a los objetivos de articulación territorial plasmados en su enunciado.
Si esta enmienda global no es aceptada, la institución propone 17 modificaciones viarias y 11 nuevas actuaciones en la red de carreteras definida por el “Vigo Íntegra”.
Antes de citar las rectificaciones propuestas por la Diputación de Pontevedra, su director xeral de Infraestructuras ejemplificó la falta de “rigor y contenido” del documento con cuestiones como que: maneja datos no actualizados; adolece de análisis de futuro de parámetros tan determinantes como la evolución de la población, industrias, desplazamientos de la población…; no hace un análisis serio de la movilidad de la zona; no justifica el ámbito territorial, no establece un calendario de actuaciones; no aclara las fuentes de actuación, etc.
Tomando como referencia la proximidad geográfica con la capital, Agustín Hernández puso en tela de juicio dos de las actuaciones planteadas por Política Territorial: la prevista para la carretera provincial PO 313 que comunica Marín con el corredor de O Morrazo y la futura conexión de Pontevedra con la red arterial de Vigo y el aeropuerto de Peinador. La práctica totalidad de las actuaciones incluidas en el plan “Vigo Integra” afectan a viales del sur de la provincia.
Respeto a la PO-313, Agustín Hernández plantea una actuación “más blanda” que la recogida en el “Vigo Integra”. Frente a la propuesta de reconvertirla en una vía de alta capacidad, de 9,2 kilómetros de longitud, la Diputación de Pontevedra plantea una serie de mejoras de seguridad.

Densidad limitada
“Serían unas obras suficientes, ya que esta carretera no tendrá nunca la densidad de tráfico suficiente para justificar la otra obra”, sostiene el director xeral de Infraestructuras de la institución provincial, quien pone sobre la mesa un tránsito diario de 2.821 vehículos en el año 2007 y sin previsiones a medio plazo de mucho crecimiento.
En lo tocante a la conexión de Pontevedra con Vigo y el aeropuerto de Peinador que promueve el Ministerio de Fomento, la Diputación se declara contraria a la alternativa elegida, una autovía que discurrirá paralela a la A-57 y aboga por el trazado que discurre por Amoedo.
Una de las grandes propuestas del “Vigo Integra” es la ampliación del puente de Rande, duplicando sus carriles. En este caso desde la Diputación de Pontevedra se reclama un estudio más pormenorizado para encontrar la solución más adecuada.

————————————————————————————–

Caride defiende el Plan Íntegra y antepone el interés general

Los vecinos de Pardavila aseguran que el trazado afectará a cuarenta casas. / junior

Julio Santos Pena / MARÍN
La conselleira de Obras Públicas, María José Caride, habló ayer ampliamente en Vigo del polémico “Plan Íntegra” que afecta a numerosos concellos de los alrededores de la urbe olívica entre los que se encuentra Marín, en el tramo de carretera entre la salida de la variante en Pardavila hasta la Cruz da Maceira, en el límite con Moaña, zona donde se ha levantado una gran alarma entre vecinos y propietarios de viviendas que ven peligrar sus casas, según los documentos que han sido irregularmente expuestos al público.
Afectación en Marín
Caride se refirió brevemente a la afectación marinense entendida como “a mellora proposta para esta estrada”, y manifestó que “ninguén dubida que esa acción debe ser abordada e para iso abreuse un proceso de alegacións para definir a mellor alternativa que permitirá mellorar este itinerario e facilitar que os cicadáns que se desprazan entre Marín e Vigo non teñan que pagar ningunha peaxe”.
La conselleira en su comparecencia de ayer en Vigo reconoció lo complicado del proceso y confió en que para llevar adelante sus planes pueda contar con la colaboración de concellos y particulares a los que envió un mensaje de tranquilidad. Al respecto, aseguró que “as alegacións avaliaranse polo miudo sempre defendendo o interese xeral”.

——————————————————————————–

La voz de Galicia, 20 de stembro de 2008

Marín insta a Carida a que se fije en las alegaciones a la PO- 313

El concejal de Urbanismo de Marín, el nacionalista Xosé María Vilaboa, instó ayer a la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, a que analice las alegaciones que los vecinos presentaron contra el anteproyecto de reforma de la PO-313, que figura en el plan Vigo Íntegra. La conselleira afirmó el jueves que su departamento defendía el interés general y que la reforma del vial es necesaria.

Las declaraciones de Caride sentaron ayer mal en el gobierno marinense, cuyo titular de Urbanismo añadió: «O que queremos dicirlle a Caride é que nós no Concello de Marín tamén estamos para defender o interese xeral e o dos veciños e se realmente vai repasar as alegacións á PO-313, tanto as dos veciños como a feita polos grupos municipais no Concello, se dará conta da grave afección que se lle produce aos veciños, sobre todo nas súas casas».

El edil nacionalista resaltó: «Desde este grupo de goberno e en particular o BNG non imos permitir que o proxecto plantexado no Vigo Íntegra se leve adiante». Recordó que han pedido una entrevista con el director xeral de Estradas hace dos semanas y para la que todavía no tienen cita. Por último, pidió que la Xunta destine el dinero de la reforma de la PO-313 a dotarla de aceras y medidas de seguridad en todo su trazado.